гр. Габрово, кв. Трендафил І, ул.“Венец“ № 7
тел./ факс: 066/ 808 203 – канцелария на Директор
066/ 808 293 – Заместник – директор
e-mail: info-700113@edu.mon.bg   

За контакти с нас пишете във формата за контакт

    Пресметни: 98 − = 89