Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово
Седмично разписание на ІХ клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  IX клас за  І учебен срок за учебната  2020/2021 година

  ІХ“а” ІХ“б”
Понед 1 Математика География и икономика
2 Информационни технологии Руски език
3 История и цивилизации Руски език
4 Биология и здравно образование Графични техники
5 География и икономика Биология и здравно образование
6 Български език и литература Математика
  7 Изобразително изкуство Информационни технологии
Вт

орник

1 Руски език Здравосл. и безоп. условия на труд
2 Руски език Рисунка, типаж, анимация РПП
3 Физика и астрономия Математика
4 Математика Физика и астрономия
5 Ел. инсталации в сгради РПП Рисунка, типаж, анимация РПП
6 Здравосл. и безоп. условия на труд Рисунка, типаж, анимация РПП
7 Час на класа Час на класа
Сряда 1 Английски език Математика
2 Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература
5 Сградостроителство История и цивилизации
6 Математика Рисунка, типаж, анимация РПП
  7 Физическо възпитание и спорт Рисунка, типаж, анимация РПП
Четвърк 1 Философия Английски език
2 Химия и опазване на окол. средa Английски език
3 Сградостроителство УП Български език и литература
4 Английски език Химия и опазване на околн ср
5 Английски език Физическо възпитание и спорт
6 Физическо възпитание и спорт Философия
7
Петък 1 Химия и опазване на окол. среда Рисунка, типаж, анимация РПП
2 Английски език Рисунка, типаж, анимация РПП
3 Английски език Рисунка, типаж, анимация РПП
4 История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
5 Строителна графика История и цивилизации
6 Строителни материали Изобразително изкуство

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

 

 

Кл. ръководител на ІX а клас –       инж. Христо Минчев

Кл. ръководител на IХ б клас –       Нели Петрова