Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІII клас за І учебен срок за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание  на  VІII клас за  І учебен срок за учебната  2020/2021 година

                 VІII а II б
Понед 1 Английски език Рисунка, типаж и анимация РПП
2 Английски език Физика и астрономия
3 Физика и астрономия Английски език
4 Български език и литература История и цивилизации
5 Български език и литература Рисунка, типаж и анимация РПП
6 История и цивилизации Рисунка, типаж и анимация РПП
7
Вт

орник

1 Математика Рисунка, типаж и анимация РПП
2 Информационни технологии Математика
3 Философия Английски език
4 Английски език Философия
5 Английски език Български език и литература
6 Физическо възпитание и спорт Рисунка, типаж и анимация
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Биология и здравно образование Рисунка, типаж и анимация РПП
2 История и цивилизации Биология и здравно образование
3 Английски език Рисунка, типаж и анимация РПП
4 Английски език Рисунка, типаж и анимация РПП
5 Английски език Български език и литература
6 Български език и литература История и цивилизации
7 Информационни технологии
Четв 1 Английски език Математика
2 Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Биология и здравно образование Английски език
4 Български език и литература Английски език
5 Математика Биология и здравно образование
6 География и икономика Музика
7 Музика География и икономика
петък 1 Английски език Математика
2 Английски език Химия и опазване на околната среда
3 Английски език Български език и литература
4 Математика Български език и литература
5 Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
6 Физическо възпитание и спорт Предприемачество
7 Предприемачество

Випуск VІІІ клас

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

 

Кл. ръководител на VІII а клас – Анка Рашкова

Кл. ръководител на VІII б клас – Пламен Димитров