Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІII клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  VІII клас за  IІ учебен срок за учебната  2019/2020 година

                 VІII а II б
Понед 1 Английски език Английски език
2 Английски език История и цивилизации
3 История и цивилизации Физика и астрономия
4 Физическо възпитание и спорт Математика
5 Математика Рисунка, типаж и анимация РПП
6 Български език и литература Рисунка, типаж и анимация РПП
7 Български език и литература Рисунка, типаж и анимация РПП
Вт

орник

1 Английски език Английски език
2 Английски език Рисунка, типаж и анимация РПП
3 Български език и литература Математика
4 Математика Рисунка, типаж и анимация РПП
5 Физическо възпитание и спорт Предприемачество
6 Философия Български език и литература
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Английски език Биология и здравно образование
2 Английски език Рисунка, типаж и анимация СПП
3 Биология и здравно образование Философия
4 Английски език Рисунка, типаж и анимация РПП
5 Български език и литература Рисунка, типаж и анимация РПП
6 История и цивилизации Български език и литература
Четв 1 Физика и астрономия Английски език
2 Математика Английски език
3 Английски език История и цивилизации
4 Английски език Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Информационни технологии
6 География и икономика Физика и астрономия
7 Информационни технологии География и икономика
петък 1 Английски език Български език и литература
2 Физика и астрономия Български език и литература
3 Предприемачество Химия и опазване на околната среда
4 Английски език Математика
5 Английски език Физическо възпитание и спорт
6 Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство

Випуск VІІІ клас
Начало на учебните занятия – 8.00 ч.
Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІII а клас – инж. Христо Минчев
Кл. ръководител на VІII б клас – Нели Петрова