Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІI клас за І учебен срок за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание  на  VІI клас за  І учебен срок за учебната  2020/2021 година

                 VІI а                VІI б
Поне д 1 История и цивилизации Английски език
2 Математика Физическо възпитание и спорт
3 Английски език Математика
4 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
5 Физика и астрономия Български език и литература
6 Български език и литература Физика и астрономия
Вт

орник

1 Изобразително изкуство Математика
2 Изобразително изкуство Биология и здравно образование
3 Информационни технологии Български език и литература
4 Български език и литература Изобразително изкуство
5 Математика Изобразително изкуство
6 Биология и здравно образование Информационни технологии
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 География и икономика Физика и астрономия
2 Технологии и предприемачество Математика
3 Математика Български език и литература
4 Английски език География и икономика
5 Български език и литература Английски език
6 Физика и астрономия Технологии и предприемачество
Четв 1 Български език и литература Математика
2 Български език и литература География и икономика
3 Математика Български език и литература
4 География и икономика Български език и литература
5 Химия и опазване на околната сред Физическо възпитание и спорт
6 Английски език Химия и опазване на околната среда
7 Физическо възпитание и спорт Английски език
петък 1 Биология и здравно образование Английски език – РП
2 Математика – РП Биология и здравно образование
3 Музика История и цивилизации
4 Английски  език – РП Математика – РП
5 Български език и литература – РП Музика
6 История и цивилизации Български език и литература – РП

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІI а клас – Нина Урумова

Кл. ръководител на VІI б клас – Десислава Ковачева