Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІI клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  VІI клас за  ІI учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

                 VІI а                VІI б
Поне д 1 Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Английски език
4 Химия и опазване на околната среда Математика
5 Математика История и цивилизации
6 История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
Вт

орник

1 Музика Български език и литература
2 Математика Математика
3 Български език и литература Музика
4 Биология и здравно образование Изобразително изкуство
5 Информационни технологии Биология и здравно образование
6 Изобразително изкуство Информационни технологии
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Технологии и предприемачество Физика и астрономия
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 География и икономика Математика
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Математика География и икономика
6 Физика и астрономия Технологии и предприемачество
Четв 1 География и икономика Английски език
2 Български език и литература География и икономика
3 Български език и литература Математика
4 Английски език Български език и литература
5 Химия и опазване на околната среда Български език и литература
6 Математика Химия и опазване на околната среда
7 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
петък 1 Музика Математика – РП
2 Математика – РП Биология и здравно образование
3 Английски език История и цивилизации
4 Биология и здравно образование Английски език
5 Български език и литература – РП Български език и литература – РП
6 История и цивилизации Музика

Випуск VІI клас
Начало на учебните занятия- 8.00 ч.
Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІI а клас – Димчо Данов
Кл. ръководител на VІI б клас – Румяна Тунева