Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІ клас за ІI учебен срок за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание  на  VІ клас за  ІI учебен срок за учебната  2020/2021 година

 

                 V І а                V І б
Поне делн 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Музика Български език и литература
5 Математика Музика
6 Човекът и природата Математика
 

Вт

орник

1 Български език и литература Математика
2 Технологии и предприемачество Български език и литература
3 Технологии и предприемачество Английски език
4 История и цивилизации Технологии и предприемачество
5 Математика Технологии и предприемачество
6 Английски език История и цивилизации
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Български език и литература Математика
2 Информационни технологии Български език и литература
3 Човекът и природата Информационни технологии
4 Математика Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
6 Английски език Физическо възпитание и спорт
Че твъртък 1 История и цивилизации География и икономика
2 Английски език Музика
3 География и икономика Английски език
4 Математика История и цивилизации
5 Музика Български език и литература
6 Български език и литература Математика
петък 1 Английски език  – РП География и икономика
2 Български език и литература – РП Изобразително изкуство
3 География и икономика Изобразително изкуство
4 Изобразително изкуство Български език и литература – РП
5 Изобразително изкуство Математика – РП
6 Математика  – РП Английски език – РП

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІ а клас – Мария Дъбравова

Кл. ръководител на VІ б клас – Галина Личева