Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на VІ клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  VІ клас за  ІI учебен срок за учебната  2019/2020 година

                 V І а                V І б
Поне делн 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Човекът и природата Български език и литература
5 Математика Музика
6 Музика Математика
 

Вт

орник

1 Физическо възпитание и спорт Математика
2 Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Математика Технологии и предприемачество
4 Български език и литература Английски език
5 Технологии и предприемачество История и цивилизации
6 История и цивилизации Български език и литература
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Физическо възпитание и спорт Математика
2 Математика Английски език
3 Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Човекът и природата
5 Човекът и природата Информационни технологии
6 Информационни технологии Български език и литература
Че твъртък 1 Български език и литература Музика
2 Музика Човекът и природата
3 Английски език Български език и литература
4 Човекът и природата Математика
5 Математика География и икономика
6 География и икономика Английски език
петък 1 История и цивилизации Английски език
2 Математика  – РП Изобразително изкуство
3 Английски език Изобразително изкуство
4 Изобразително изкуство История и цивилизации
5 Изобразително изкуство Български език и литература – РП
6 Български език и литература – РП Математика – РП

 

Випуск VІ клас
Начало на учебните занятия – 8.00 ч.
Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІ а клас – Нина Урумова
Кл. ръководител на VІ б клас – Йонка Иванова