Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово
Седмично разписание на V клас за ІI учебен срок за учебната 2020/2021 година

                 V  а                V б
Поне делник 1 Математика Английски език
2 Английски език История и цивилизации
3 Български език и литература Информационни технологии
4 Информационни технологии Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Математика
6 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
 

Вт

орник

1 Човекът и природата Български език и литература
2 Математика Български език и литература
3 Български език и литература Човекът и природата
4 Български език и литература Музика
5 Музика Физическо възпитание и спорт
6 Физическо възпитание и спорт Математика
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Български език и литература Изобразително изкуство
2 Английски език Изобразително изкуство
3 География и икономика Английски език
4 Изобразително изкуство Математика
5 Изобразително изкуство География и икономика
6 Математика Български език и литература
Че твъртък 1 Човекът и природата Английски език
2 Технологии и предприемачество Човекът и природата
3 Математика Технологии и предприемачество
4 Английски език Математика
5 История и цивилизации Български език и литература
6 Български език и литература История и цивилизации
 

Пе тък

1 Български език и литература – РП Математика – РП
2 Математика – РП Английски език
3 Английски език Човекът и природата
4 Музика Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Български език и литература – РП
6 Физическо възпитание и спорт Музика

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

 

Кл. ръководител на V а клас- Aнита Хараланова

Кл. ръководител на V б клас- Ива Станева