Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово
Седмично разписание на V клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  V клас за  ІI учебен срок за учебната  2019/2020 година

                 V  а                V б
Поне делник 1 История и цивилизации Изобразително изкуство
2 Математика Изобразително изкуство
3 Български език и литература История и цивилизации
4 Български език и литература Математика
5 Изобразително изкуство Български език и литература
6 Изобразително изкуство Български език и литература
 

Вт

орник

1 География и икономика Математика
2 Математика Български език и литература – РП
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература- РП
4 Музика География и икономика
5 Български език и литература – РП Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература – РП Музика
7 Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 География и икономика Български език и литература
2 Български език и литература Технологии и предприемачество
3 Математика Технологии и предприемачество
4 Технологии и предприемачество Математика
5 Технологии и предприемачество Английски език
6 Английски език География и икономика

Четвъртък

1 Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Английски език
3 Математика История и цивилизации
4 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Математика
6 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
 

Петък

1 Български език и литература Човекът и природата
2 Математика – РП Английски език
3 Човекът и природата Математика – РП
4 Информационни технологии Музика
5 Музика Информационни технологии
6 Английски език Български език и литература

Випуск V клас
Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.
Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на V а клас- Мария Дъбравова
Кл. ръководител на V б клас- Галина Личева