Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IV клас за ­І учебен срок за учебната 2019/2020 година

                IV а                IV б
ПОНЕДЕЛНИК 1 Английски език Музика
2 Музика Английски език
3 Математика Български език и литература
4 Български език и литература Математика
5 Български език и литература Български език и литература
6.   Човекът и природата
Вт

орник

1 Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език  и литература
3 Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране
5 Човекът и природата Математика
6 Час на класа Час на класа
Сряда 1 Математика Музика
2 Музика Английски език
3 Английски език Математика
4 Български език и литература Български език и литература
5 Български език и литература Български език и литература
6 Изобразително изкуство Техрологии и предприемачество
Четвъртък 1 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото
2 Човекът и обществото Математика
3 Математика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература РП – Български език и литература
5 РП – Български език и литература Български език и литература
6 Спортни дейности  
петък 1 РП – Математика Английски език
2 Английски език РП – Български език и литература
3 РП – Български език и литература РП – Математика
4 Човекът и природата Човекът и природата
5 Български език и литература Изобразително изкуство
6 Технологии и предприемачеството Спортни дейности

Випуск IV клас
Начало на учебните занятия- 8.00 ч.
Голямо междучасие – 9.30 – 10.00

Кл. ръководител на IV” а”клас – Елка Врачева
Кл. ръководител на IV “б” клас – Дияна Конова