Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IV клас за ­І учебен срок за учебната 2020/2021 година

                IVа                IV б               IV в
ПОНЕДЕЛНИК 1 Спортни дейности Български език и литература Български език и литература
2 Английски език Български език и литература Български език и литература
3 Математика Английски език Математика
4 Музика Математика Английски език
5 Човекът и обществото Музика Човекът и природата
6 Български език и литература Човекът и природата Музика
Вт

орник

1 Математика Български език и литература Човекът и обществото
2 Английски език Ангийски език Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Математика Математика
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Български език и литература
6. Час на класа Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Физическо възпитание и спорт Ангийски език Човекът и природата
2 Математика Физическо възпитание и спорт Ангийски език
3 Ангийски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Математика Математика
5 Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература
6 Спортни дейности
Четвъртък 1  Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Математика Математика
3 Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература
4 Математика Компютърно моделиране Технологии и предприемачество
5 Човекът и природата Изобразително изкуство Компютърно моделиране
6 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Английски език
петък 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература РП – Български език и литература
2  РП -Български език и литература Физическо възпитание и спорт РП – Математика
3 РП – Математика РП – Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература РП – Математика Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство Спортни дейности

Випуск IV клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 30 – 1000  ч.

Кл. ръководител на IV” а”клас – Мариана Кръстева

Кл. ръководител на IV “б” клас – Ваня Ковачева

Кл. ръководител на IV” в“ клас – Веска Блажева