Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IIІ клас за І учебен срок за учебната 2020/2021 година

                IIIа                III б
ПОНЕДЕЛНИК 1 Музика Английски език
2 Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Математика Математика
5 Български език и литература Човекът и обществото
6. Спортни дейности Български език и литература
Вт

орник

1 Английски език Физическо възпитание и спорт
2 Математика Български език  и литература
3 Български език и литература Математика
4 Български език и литература Музика
5 Технологии и предприемачество Човекът и природата
6 Час на класа Час на класа
Сряда 1 Музика Български език и литература
2 Математика Български език и летаратура
3 Български език и литература Английски език
4 Човекът и обществото Компютърно моделиране
5 Компютърно моделиране Математика
6 Техрологии и предприемачество
Четвъртък 1 Български език и литература Човекът и обществото
2 Математика Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика
4 Български език и литература Музика
5 Човекът и природата Английски език
6 Английски език Спортни дейности
петък 1 Български език и литература Български език и литература
2 РП – Математика РП – Математика
3 РП – Български език и литература РП – Български език и литература
4 Човекът и обществото Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство

Випуск III клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 30 – 1000

Кл. ръководител на III” а”клас – Галина Христова

Кл. ръководител на III “б” клас – Мария Пеловска