Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IIІ клас за І учебен срок за учебната 2019/2020 година

                IІІа                IІІ б               IІІ в
ПОНЕДЕЛНИК 1 Физическо възпитание и спорт Физическо  възпитание и спорт Български език и литература
2 Английски език Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български  език и литератера Английски език
4 Български език и литература Английски език Човекът и природата
5 Човекът и природата Човекът и природата Технологии и предприемачество
6 Спортни дейности   Спортни дейности
Вт

орник

1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото
2 Физическо възпитание и спорт Ангийски език Математика
3 Математика Български език и литература Английски език
4 Английски език Математика Български език и литература
5 Човекът и обществото Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
6. Час на класа Час на класа Час на класа
 

Сряда

1 Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото
2 Български език и литература Математика Компютърно моделиране
3 Човекът и обществото Компютърно моделиране Математика
4 Компютърно моделиране Музика Български език и литература
5 Математика Български език и литература Музика
6 Музика Спортни дейности Български език и литература
Четвъртък 1 РП – Български език и литература Технологии и предприемачество Математика
2 Български език и литература Математика Английски език
3 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Математика Английски език Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Български език илитература РП – Български език и литература
6 Изобразително изкуство РП – Български език и литература  
петък 1 РП  – Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт РП  – Български език и литература РП – Български език и литература
4 РП – Математика РП – Математика РП – Математика
5 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство
    Изобразително изкуство Изобразително изкуствоI

Випуск IІІ клас
Начало на учебните занятия- 8.00 ч.
Голямо междучасие – 9.30 – 10.00 ч.

Кл. ръководител на IІІ” а”клас – Мариана Кръстева
Кл. ръководител на IІІ “б” клас – Ваня Ковачева
Кл. ръководител на IІІ” в“ клас – Веска Блажева