Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IІ клас за І учебен срок за учебната 2020/2021 година

ден час І ІI б
ПОНЕДЕЛНИК 1 Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература
3 Музика Тепнологии и предприемачество
4 Български език и литература Математика
5 Технологии и предприемачество Музика
ВТОРНИК 1 Български език и литература Български език и литература
2 Математика Математика
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Музика Околен свят
5 Час на класа Час на класа
СРЯДА 1 Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Математика
3 Математика Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Околен свят Спортни дейности
ЧЕТВЪРТЪК 1 РП – Български език и литература  РП – Български език и литература
2 Математика Математика
3 Изобразително изкуство Английски език
4 Английски език Физическо възпитание и спорт
5. Спортни дейности Български език и литература
ПЕТЪК 1 РП – Български език и литература РП – Български език и литература
2 РП –  Математика РП – Математика
3 Английски език Музика
4 Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Български език и литература Български език и литература

Випуск II клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                                              Голямо междучасие – 9 20 – 9 50 ч

Кл. ръководител на  II” а”клас-  Валентина Милчовска

Кл. ръководител на  II “б” клас-  Галя Радева