Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на IІ клас за І учебен срок за учебната 2019/2020 година

ден

час

ІІа

ІІ б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Музика Български език и литература

2

Математика Математика

3

Физическо възпитание и спорт Български език и литература

4

Български език и литература Околен свят

5

Български език и литература Физическо възпитание и спорт

ВТОРНИК

1

Български език и литература Български език и литература

2

Математика Английски език

3

Английски език Музика

4

Технологии и предприемачество Математика

5

Час на класа Час на класа

СРЯДА

1

Физическо възпитание и спорт Български език и литература

2

Математика Български език и литература

3

Английски език Музика

4

Български език и литература Математика

5

Български език и литература Английски език

ЧЕТВЪРТЪК

1

Математика Български език и литература

2

Български език и литература Математика

3

РП  – Български език и литература  РП – Български език и литература 

4

Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

5.

Спортни дейности Технологии и предприемачество

ПЕТЪК

1

Околен свят Български език и литература 

2

Български език и литература Математика – РП

3

РП – Математика РП – Български език и литература

4

РП – Български език и литература Изобразително изкуство

5

Музика Спортни дейности

Випуск II клас
Начало на учебните занятия – 8.00 ч.
Голямо междучасие – 9.20 – 9.50 ч.

Кл. ръководител на IІ а клас – Галина Христова
Кл. ръководител на IІ б клас – Мария Пеловска