Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово
Седмично разписание на Х, ХI и XII клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  Х, ХI и XII клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

  Х“а” ХI”а” ХII”а”
Понед 1 Математика Скулптура ЗПП/ УП Физика и астрономия  – ЗИП
2 География и икономика Скулптура ЗПП/ УП Български език и литература
3 Биология и здравно образование География и икономика Химия и опазване на окол. среда – ЗИП
4 Английски език Пластична анатомия ЗПП Биология и здравно образование– ЗИП
5 Английски език Български език и литература История и цивилизация – ЗИП
6 Философия Български език и литература Математика
  7 Сградостроителство УП Физическо възпитание и спорт
Вт

орник

1 Руски език Рисуване и композиция ЗПП/ УП Английски език
2 Руски език История и цивилизация Английски език
3 Икономика Здравни и безопасни усл. на труд География и икономика- ЗИП
4 Химия и опазване на околн сред Здравни и безопасни усл. на труд Информационни технологии– ЗИП
5 География и икономика Рисуване и композиция ЗПП/ УП Физика и астрономия – ЗИП
6 Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 История и цивилизации История на изкуството ЗПП Свят и личност
2 Математика Математика География и икономика – ЗИП
3 Физика и астрономия Предприемачество Английски език- ЗИП
4 Философия Физическо възпитание и спорт Английски език- ЗИП
5 Строителни материали УП Английски език Български език и литература
6 Сухо строителство РПП Компютърна графика ЗПП/ УП Български език и литература
  7 Химия и опазване на окол. среда Компютърна графика ЗПП/ УП Физическо възпитание и спорт – ЗИП
Четвърк 1 Сухо строителство РПП Български език и литература Информационни технологии– ЗИП
2 История и цивилизации Философия Биология и здравно образование– ЗИП
3 Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на окол. среда – ЗИП
4 Български език и литература Математика История и цивилизация- ЗИП
5 Български език и литература Интериорен дизайн ЗПП Физическо възпитание и спорт– ЗИП
6 Изобразително изкуство Интериорен дизайн ЗПП Математика
7
Петък 1 Здравни и безопасни усл. на труд Английски език География и икономика- ЗИП
2 География и икономика Английски език Български език и литература– ЗИП
3 Физика и астрономия История и цивилизация Български език и литература– ЗИП
4 Български език и литература Български език и литература – ЗИП Свят и личност
5 История и цивилизации Интериорен дизайн ЗПП Математика – ЗИП
6 Физическо възпитание и спорт Компютърна графика ЗПП/ УП Физическо възпитание и спорт– ЗИП
Компютърна графика ЗПП/ УП

 

Начало на учебните занятия – 8.00 ч.
Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на X а клас – Галина Рачева
Кл. ръководител на ХI а клас – Ивелина Иванова
Кл. ръководител на ХII а клас – Анка Рашкова