Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово
Седмично разписание на Х, ХI и XII клас за ІI учебен срок за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание  на  ХI и XII клас за  І учебен срок за учебната  2020/2021 година

 

  ХI”а” ХII”а”
Понед 1 Български език и литература Архитектура
2 Български език и литература Архитектура
3 Геодезия География и икономика – ЗИП
4 Изпълнение на СМР – УП Физическо възпитание и спорт
5 Изпълнение на СМР – УП Скулптура
6 Изпълнение на СМР – УП Скулптура
  7
Вт

орник

1 Чужд език по професия Чужд език по професия
2 Чужд език по професия Чужд език по професия
3 Термоизолационни системи – РПП Компютърна графика
4 Термоизолационни системи – РПП Компютърна графика
5 Градоустройство и арх. проект. – УП Свят и личност
6 Градоустройство и арх. проект. География и икономика – ЗИП
7 Час на класа Час на класа
Сряда 1 Руски език Чужд език по професия
2 Руски език Компютърна графика
3 Технология на строит. процеси – УП Физическо възпитание и спорт
4 Математика Свят и личност
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Геодезия – УП Интериорен дизайн
  7 Геодезия – УП Интериорен дизайн
Четвърк 1 Български език и литература Български език и литература – ЗИП
2 Математика Математика
3 Гражданско образование Рисуване и композиция
4 Физическо възпитание и спорт Рисуване и композиция
5 Технология на строит. процеси Интериорен дизайн
6 Технология на строит. процеси Интериорен дизайн
7 Технология на строит. процеси Интериорен дизайн
Петък 1 Компютърно чертане в строителството Български език и литература
2 Екологично и енергоефект. строителство Български език и литература
3 Строителна механика Математика
4 Технология на строит. процеси – УП Рисуване и композиция
5 Строителна механика Производствена практика
6 Строителна механика Производствена практика

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

 

 

Кл. ръководител на XI а клас –       Галина Рачева

Кл. ръководител на ХII а клас –      Ивелина Иванова