Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на I клас за І учебен срок за учебната 2020/2021 година

ден час Іа І б
ПОНЕДЕЛНИК 1 Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5 Спортни дейности
ВТОРНИК 1 Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика
4 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
5 Час на класа Час на класа
СРЯДА 1 Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика
4 Музика Околен свят
5 Околен свят Музика
ЧЕТВЪРТЪК 1 Математика Физическо възпитание и спорт
2 Физическо възпитание и спорт Математика
3 РП – Български език и литература Български език и литература
4 Музика РП – Български език и литература
5. Български език и литература Музика
ПЕТЪК 1 Изобразително изкуство РП – Български език и литература
2 Изобразително изкуство РП – Математика
3 РП – Български език и литература Изобразително изкуство
4 РП – Математика Изобразително изкуство
5 Спортни дейности

Випуск I клас

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                              Голямо междучасие – 9 20 – 9 50  ч.

 

Кл. ръководител на I а клас –  Елка Врачева

Кл. ръководител на I б клас –  Диана Конова