…“О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история…“

Педагогически персонал в
СУ „Отец Паисий” – Габрово

Директор: Грета Найденова

Заместник директор по учебната дейност:
инж. Румяна Василева

Заместник директор по учебнo- производствена дейност:
инж. Величко Велков

Български език и литература:
– Мария Дъбравова
– Евдокия Николкова
-Маргарита Катрова
Английски език:
– Панайот Панайотов
– Теодора Христова
– Ива Станева
Математика:
– Зорница Петкова
– Нели Петрова
– Валентина Синигерова
Информатика, Информационни технологии:
– инж. Румяна Василева
– Зорница Петкова
– Нина Урумова
– Нели Петрова
История и цивилизация:
– Галина Рачева
– Николай Дженков
География и икономика
– Грета Найденова
– Ивелина Иванова
Психология и логика, Философия:
– Николай Дженков
Етика и право
– Николай Дженков
Биология и здравно образование:
– Галина Личева
Физика и астрономия
– Валентина Синигерова
Химия и опазване на околната среда
– Нина Урумова
Музика:
– Десислава Ковачева
Изобразително изкуство:
– Павлина Филипова
Учебни предмети по спец. „Графичен дизайн“ и „Интериорен дизайн“
– Павлина Филипова
– Пламен Димитров
Учебни предмети по спец. „Строителство и архитектура“
– инж. Христо Минчев

– Владимир Василев

Икономика

– Стефан Стефанов

Физическо възпитание и спорт:
– Анка Рашкова
– Анита Хараланова

– Димитър Върбанов

Учители в начална степен на образование:

-I“a”- Елка Врачева
-I”б”- Диана Конова

– II“a”- Валентина Милчовска
-II“б”- Галя Радева
-III “a”- Галина Христова
-III“б”- Мария Пеловска
-IV “a”- Мариана Кръстева
-IV“б”- Ваня Ковачева
-IV“в”- Веска Блажева

Учители в ЦОУД I- VIII клас:

I „а“клас- Милка Антонова

I „б“клас- Цветелина Петкова

II „а“,клас- Тодор Иванов

II „б“,клас- Виолета Тодорова

III „а“,клас- Кремена Кънова

III „б“клас- Диана Колева

IV „a-в“- Ирена Колева

IV „а- б“- Анелия Лазарова

V  клас- Севда Йовкова

VI клас- Десислава Трифонова

VII клас- Евдокия Николкова/ Владимир Василев

Училищен психолог
-Ваня Димитрова

Ресурсни учители
-Тотка Дойнова, Цветанка Кънчева