Директор: Грета Найденова

Заместник директор по учебната дейност:
инж. Румяна Василева

Заместник директор по учебнo- производствена дейност:
инж. Величко Велков

Български език и литература:
– Мария Дъбравова
– Евдокия Николкова
-Любомира Иванова

-Галина Димова

Английски език:
– Панайот Панайотов
– Теодора Христова
– Ива Станева

Математика:
– Зорница Петкова
– Нели Петрова
– Валентина Синигерова

-Стефан Стефанов

Информатика, Информационни технологии:
– инж. Румяна Василева
– Зорница Петкова
– Нина Урумова
– Нели Петрова

– Валентина Синигерова

-Стефан Стефанов

История и цивилизация:
– Галина Рачева
– Николай Дженков

География и икономика
– Грета Найденова
– Ивелина Иванова

Психология и логика, Философия:
– Николай Дженков
Етика и право
– Николай Дженков

Биология и здравно образование:
– Галина Личева

Физика и астрономия
– Валентина Синигерова

Химия и опазване на околната среда
– Нина Урумова

Музика:
– Десислава Ковачева

Изобразително изкуство:
– Павлина Филипова

Учебни предмети по спец. „Графичен дизайн“ и „Интериорен дизайн“
– Павлина Филипова
– Пламен Димитров

Учебни предмети по спец. „Строителство и архитектура“

– инж. Христо Минчев

– Владимир Василев

-Недялко Недялков

Икономика

– Стефан Стефанов

Физическо възпитание и спорт:
– Анка Рашкова
– Анита Хараланова

– Димитър Върбанов

Учители в начална степен на образование:

-I“a”-  Мариана Кръстева 
-I”б”- Ваня Ковачева 

– II“a”- Елка Врачева 
-II“б”- Диана Конова 
-III “a”-  Валентина Милчовска 
-III“б”- Галя Радева 
-IV “a”- Галина Христова
-IV“б”- Мария Пеловска

Учители в ЦОУД I- VIII клас:

I „а“клас- Веска Блажева 

I „б“клас- Анелия Лазарова 

II „а“,клас- Милка Антонова 

II „б“,клас- Ирена Колева

III „а, б“ клас- Тодор Иванов

IV „а“- Кремена Кънова

IV „б“- Диана Колева

V  клас- Севда Йовкова

VI клас- Десислава Трифонова

VII клас- Евдокия Николкова

Училищен психолог
-Ваня Димитрова

Ресурсни учители
-Тотка Дойнова, Цветанка Кънчева