От 09 до 13 ноември 2020 г., в СУ „Отец Паисий“ – Габрово, се провежда Седмица на професионалните умения.

Дейностите, организирани в този период са насочени към кариерното ориентиране на учениците, обучаващи се в специалностите:

„Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“,

„Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” и

„Интериорен дизайн”, професия „Дизайнер”.
Тематичната седмица бе открита с организирането на изложба във фоайето на училището с творби на учениците от трите специалности.

Вид дейност / кратко описание Фирма/училище домакин на събитието Дата и начален час Място на събитието (в случай, че не е в електронна среда) Брой на участващите ученици От кой /и класове са учениците От кое училище са учениците Друга информация
Организация на проектна дейност – „Еднофамилна къща мечта“ СУ ‘Отец Паисий’ 9.11 – 13.11.2020г. СУ ‘Отец Паисий’ 45 7 -10 клас СУ ‘Отец Паисий’ Провеждащи: Христо Минчев и Владимир Василев
Презентация -“ Нови технологии в строителството“ СУ ‘Отец Паисий’ 9.11-13.11.2020г. СУ ‘Отец Паисий’ 10 10 и 11 клас СУ „Отец Паисий“ Провеждащи: Христо Минчев и Владимир Василев
Дизайнерска дейност -„Естетичен дизайн на картичка“ СУ ‘Отец Паисий’ 9.11-13.11.2020г. СУ ‘Отец Паисий’ 45 7 и 8 клас СУ“Отец Паисий“ Провеждащи: Павлина Филипова и Пламен Димитров
Дизайнерска дейност – „Дизайн на различни типове лого“ СУ ‘Отец Паисий’ 9.11-13.11.2020г. СУ ‘Отец Паисий’ 10 9 клас СУ“Отец Паисий“ Провеждане:Пламен Димитров
Презентация на ученици – “ Разработка на рисунки и типажи“ СУ ‘Отец Паисий’ 9.11-13.11.2020г. Су ‘Отец Паисий’ 30 9 клас Су“Отец Паисий“ Провеждане:Пламен Димитров, Павлина Филипова

Снимки на картички, изработени от ученици от 7 „а“ клас и 7 „б“ клас

Естетичен дизайн на картичка

     

Дизайн на различни типове лого- VII“а“ клас и VII“б“ клас

Картички, създадени от учениците от VIII „б“ клас

Лого от учениците от IX „б“ клас