От 28 до 31 октомври 2019 г., в СУ „Отец Паисий“ – Габрово, се провежда Седмица на професионалните умения. Дейностите, организирани в този период са насочени към кариерното ориентиране на учениците, обучаващи се в специалностите: „Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“, „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” и „Интериорен дизайн”, професия „Дизайнер”.
Тематичната седмица бе открита с организирането на изложба във фоайето на училището с творби на учениците от трите специалности.
На 29 октомври, в конферентната зала на училището, предстои демонстрация „Анимация“ пред седмокласниците.
Осмокласниците, обучаващи се в специалност „Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“, ще посетят офиса на фирмата „ENGINEERS4YOU“, специализирана в строителното инженерство и работа с CAD-програми в строителната индустрия, чиято основна дейност е компютърно чертане на кофражни и арматурни планове за обекти на територията на Австрия и Германия.
На 30 октомври деветокласниците ще посетят Регионален етнографски музей на открито „Етър“, където уредници от музея ще запознаят бъдещите строителни техници и дизайнери с габровската къща от епохата на Възраждането. Учениците ще се включат в пленера „Архитектурата в Габрово“, като създадат свои творби.
Седмицата на професионалните умения, посещения и съвместни дейности с фирми от строителния бранш и областта на рекламата и дизайна, участие в национални конкурси и състезания, Ден на отворените врати, демонстрации и изложби са част от дейностите, включени в годишния календар на събитията за популяризиране на професионалното образование и обучение.