СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

Клас Наименование на класа Описание (вид паралелка) Брой свободни места
1 а общообразователна 7
1 б общообразователна 4
2 а общообразователна 5
2 б общообразователна 2
3 а общообразователна
3 б общообразователна 2
3 в общообразователна
4 а общообразователна
4 б общообразователна
5 а общообразователна 1
5 б общообразователна 3
6 а общообразователна 2
6 б общообразователна 1
7 а общообразователна 8
7 б общообразователна 11
8 а професионална 11
8 б професионална 6
9 а професионална 9
9 б професионална 11
10 а професионална 6
11 а професионална 3
12 а непрофилирана 9

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС КЛАС!

„Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“
Китайска поговорка