„Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“
Китайска поговорка