На 07.12.2023 година- четвъртък от 14:00 часа в

Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово

ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика за

учениците от възрастови групи IV до XII клас. 

Линк към страницата на МОН „ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТТЕЗАНИЯ“https://web.mon.bg/bg/80

=============================================

През учебната 2023-2024 година в Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово

ще се проведат областните кръгове на олимпиади и национални състезания:

  • На 03.02.2024 година по руски език- начало 09:00 часа
  • На 17.02.2024 година по биология и здравно образование – начало 09:00 часа
  • На 17.02.2024 година по география и икономика- начало 14:00 часа
  • На 23.03.2024 година „Лаборатория на изкуството“- начало 09:00 часа