ГРАФИК  ОЛИМПИАДИ

2022/ 2023 година 

Учебен предмет Дата на провеждане Клас Брой ученици, заявили предварително желание за участие
1 Математика 09.12.2022 г IV 14
V 15
VI 17
VII 9
2 История и цивилизации 05.01.2023 г VI 6
VII 2
3 География и икономика 11.01.2023 г V 10
VI 10
 

4

 

Химия и Опазване на околната среда 16.01.2023 г VII 18
5 Български език и литература  19.01.2023 г V 8
VI 6
VII 3
VIII 1
IX 5