На 08.04.2023 година от 14:00 часа в

Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово

ще се проведе областния кръг на

състезанието „Лаборатория на изкуството“