Съгласно Заповед № РД 09-2149/ 27.08.2019 година на министъра на образованието, областният кръг на олимпиадата по география и икономика е проведен в Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово на 22.02.2020 година /събота/ от 14:00 часа

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика по възрастови групи/класове, Съгласно писмо № 9105-116/ 09.04.2020 г. на министерството на образованието и науката

=> Протокол за резултати по География и икономика