НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

7 КЛАС

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Декларация по чл. 56 ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016г.

за оценяване резултатите от обучението на учениците

Декларация_НВО_7

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чужд език-

ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Заявление чужд език НВО7

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО- 10 АПРИЛ 2020 година

на e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

===============================================

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

10 КЛАС

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чужд език

10 КЛАС- ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Заявление чужд език НВО 10 клас

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО- 10 АПРИЛ 2020 година

на e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

Заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване

НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

10 КЛАС- ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Заявление ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НВО 10 клас

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО- 10 АПРИЛ 2020 година

на e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg