Свободни места, съгласно Наредба № 10, чл. 104, ал. 1 и ал. 2,

за организацията и дейностите в училищното образование

в Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово

Клас Наименование на класа                                                                                                          Вид паралелка Брой свободни места
1 а общообразователна 3
1 б общообразователна 3
2 а общообразователна 7
2 б общообразователна 5
3 а общообразователна 4
3 б общообразователна 3
4 а общообразователна
4 б общообразователна 2
4 в общообразователна 1
5 а общообразователна 2
5 б общообразователна 5
6 а общообразователна 3
6 б общообразователна 2
7 а общообразователна 3
7 б общообразователна 1
8 а професионална-Строителство и архитектура 9
8 б професионална- Графичен дизайн 6
9 а професионална-Строителство и архитектура 11
9 б професионална- Графичен дизайн 8
10 а професионална-Строителство и архитектура 10
10 б професионална- Интериорен дизайн 11
11 а професионална-Строителство и архитектура 8
12 а професионална- Интериорен дизайн 3