Свободни места, съгласно Наредба № 10, чл. 104, ал. 1 и ал. 2,

за организацията и дейностите в училищното образование

в Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово

Свободни места по класове в Средно училище „Отец Паисий“ град Габрово към 01.07.2023 година.

Клас Наименование на класа Описание                                                                                                          (вид паралелка) Брой свободни места
1 а общообразователна 0
1 б общообразователна 0
2 а общообразователна 0
2 б общообразователна 0
3 а общообразователна 1
3 б общообразователна 2
4 а общообразователна 4
4 б общообразователна 5
5 а общообразователна 6
5 б общообразователна 5
6 а общообразователна 7
6 б общообразователна 6
6 в общообразователна 7
7 а общообразователна 3
7 б общообразователна 5
8 а професионална- Специалност „Строителство и архитектура“ 11
8 б професионална- специалност „Графичен дизайн“ 8
9 а професионална- Специалност „Строителство и архитектура“ 14
9 б професионална- специалност „Графичен дизайн“ 9
10 а професионална- Специалност „Строителство и архитектура“ 15
10 б професионална- специалност „Графичен дизайн“ 10
11 а професионална- Специалност „Строителство и архитектура“ 14
11 б професионална- специалност „Графичен дизайн“ 8
12 а професионална- Специалност „Строителство и архитектура“ 13
12 б професионална- специалност „Интериорен дизайн“ 13