ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература   –  19 май 2023 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит

за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)   

          – 23 май 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      – в периода 26 май – 31 май 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 3.02 – 18.02.2023г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 18.05.2023г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  –  24 август 2023 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               –  25 август 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      в периода 28 август – 01  септември 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 27.06 – 08 .07.2023г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 
  • до 23.08.2023г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2022-2023 учебна година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

СЕСИЯ Януари  2023 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността

за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2022-2023 година/

За първа, втора, трета и четвърта степен  –  20 януари 2023 г.

 СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2023 г.

/за лица придобили право да положат Държавни изпити по теория и практика на специалността

за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2021-2023 година/

За  трета степен   –  23 май 2023 г.

 

 СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2023 г.

За първа, втора, трета и четвърта степен   – 25 август 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

СЕСИЯ Януари  2023 г.

  • до 20.12.2022 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2023 г.

  • 06 – 21.02.2023 г. – подаване на заявления запърва, втора, трета и четвърта степен

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2023 г.

  • 26.06 – 07.07.2023 г. – подаване на заявления за първа, втора, трета и четвърта степен