Намалете риска от заразяване с коронавирус! 

Запознайте се с презентацията:

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

Заповед-ваканция министъра на образованието

№РД 09-746/ 08.04.2020 година

 Седмичното разписание на часовете за периода 13.април-16.април 2020 година:

1 час 10, 00 – 10, 20

2 час 10, 30 – 10, 50

3 час 11, 00 – 11, 20

4 час 11, 30 – 11, 50

5 час 12, 00 – 12, 20

6 час 12, 30 – 12, 50

7 час 13,00 – 13,20

==============================================

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,              

Във връзка с  електронното обучение, ви предоставяме списък  

 на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник”

на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД,

„Клет България” ООД, Oxford University Press:

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login


Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/


„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/


„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/


ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg


„Изкуства” ЕООД:

Учебник по Музика за I клас – https://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II клас – https://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас – https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас – https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас – https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас – https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас – https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас  – https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас – https://izkustva.bg/it7.php


„Макмилан Пъблишърс Лимитид”,

представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:

http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/


СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/


„Издателство Питагор” ООД:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf


„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/


Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti


ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/


„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител

за България на издателство „Express Publishing”:

http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

Информацията е копие от официалния сайт на

министерството на образованието и науката: https://mon.bg/

Електронно четими учебници за 8- 12 клас:

Издателство „Просвета“   https://www.e-uchebnik.bg/book/listBookTypes/20

Издателство „Педагог 6“ http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58&fbclid=IwAR3wvZxlD4tg288EPrKd0qpjL0TOrgoJl81NB8Jbd_xaYtzECcovlLMOX4o

Електронни ресурси от Издателство „Клет“  https://klett.bg/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news157.html

Всички ученици и учители за спазват седмичното разписание, като часовете се провеждат по следния график:

1 час 9, 00 – 9, 30

2 час 9, 40 – 10, 10

3 час 10, 20 – 10, 50

4 час 11, 00 – 11, 30

5 час 11, 40 – 12, 10

6 час 12, 20 – 12, 50

7 час 13,00 – 13,30

==============================================

Уважаеми родители,

 Училището започна регистрация в Microsoft TEAMS.

Достъпът е осигурен от МОН.

Паролите на учениците и инструкция за потвърждаване на
регистрациите ще получите чрез класните ръководители.

Насоки за регистрацията:

 От таблицата в Excel са ви необходими само данните 

Username и Password.

Стъпка 1:

Отваряте прозореца на Google. В полето за търсачката изписвате portal.office.com

Влизате в акаунта на portal.office.com

Стъпка 2:

Отваря се прозорец за влизане.

Тук е МНОГО ВАЖНО ДА ИЗПИШЕТЕ на мястотто за мейл данните от

Username и след него @edu.mon.bg

Стъпка 3:

Въвеждате за парола тази, която е посочена за вашето дете

в koлоната Password от таблицата.

Стъпка 4:

 В новопоявилия се прозорец трябва първо отново

да изпишете същата парола.

После да запишете своя, която съдържа главни,

малки букви и цифри.

После повтаряте отново своята парола.

Важно!!! Запомните новата си парола!

Стъпка 5:

За да не изгубите достъп до своя акаунт е необходимо да посочите

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА- АКТУАЛНА.

На електронната поща ще получите 6 цифрен код.

Въвеждате кода в полето.

Стъпка 6:

На „Останете влезли“ избирате – ДА.

Съвет:

Добре е да запаметите платформата в лентата с инструменти

(звездичката горе вдясно ).  

Важно е да въведете точно данните на своето дете!

От ръководството!

23.03.2020 г

Визия на училището

Утвърждаване на СУ „Отец Паисий“ като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.

„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен оттях знае, разказва и се гордее със своя род и език.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

Цели на училището

Издигане и утвърждаване престижа на училището;
Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
Формира общочовешки и национални ценности
Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби