Визия на училището

„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен оттях знае, разказва и се гордее със своя род и език.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Чрез линията децата и върастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани,

консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно

24 часа на ден във всеки ден от седмицата.

Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск.

Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна,

РУ на МВР, РУО към МОН и др.